Search
Close this search box.

Kontakt oss

Torp Eiendom

Kontakt oss på post@torpeiendom.no eller ta direkte kontakt med en av våre ansatte.

Dag Lauvsnes

Eiendomssjef

Anette Torp

Eier/Eiendomsforvalter

Hans Erik Torp

Eier/ Eiendomsforvalter

Beatrice Torp Haugland

Eier/ Eiendomsforvalter

Heidi Elisabeth Andersen

Administrasjons-koordinator

Branislav Vujicic

Driftsavdeling

Anders Ilesjø

Driftsavdeling

Ronny Krüger Skjerve

Driftsavdeling

Teodor Poci

Driftsavdeling

Diego Petrillo

Driftsavdeling

Fakturaer til en av Torp Eiendoms selskaper bes stilet til vår regnskpspartner  Nortall med riktig selskapsnavn :

Fakturaadresse: Dronningens gate 17, 0154 Oslo

Vi ønsker å motta alle fakturaer som EHF. Eventuelt til  post@torpeiendom.no