Torp-stiftelsen

Torp-stiftelsen, en side om hva vi driver med... 

BAKGRUNN OG OPPRETTERE

Familien Torp realiserer med denne stiftelsen et lenge påtenkt ønske om å bidra til forskjønning av Kvadraturen i Oslo og dens tilstøtende områder, samt bidra til å gjøre området lettere tilgjengelig for alle. I tillegg har familien noe andre veldedige formål de ønsker å bidra til. Oppretterene er: Martine Torp Astin og Beatrice Torp Haugland. Stiftelsen ble opprettet 20.11.2018 og har org nr 921 786 964.


 

FORMÅL

Stiftelsens formål er primært forskjønning av Kvadraturen i Oslo og dens tilstøtende områder. Stiftelsen har også som formål å bidra til tiltak som gjør området lettere tilgjengelig for alle befolkningsgrupper og mer attraktivt som besøkelsessted. Stiftelsen kan også delta i slik forskjønning i hele Oslo, dersom styret beslutter dette.

Stiftelsen skal enten bidra økonomisk via relevante eksisterende organisasjoner, eller om slike tidvis ikke har slike prosjekter på gang, selv sørge for, og utføre forskjønning og tiltak som nevnt i formålet. I den grad det er mulig og hensiktsmessig, ønsker stiftelsen at det benyttes vernede bedrifter eller personer med funksjonshemming til slikt arbeid.

Subsidiært ønsker stiftelsen å bidra med midler til idrettslag og friluftsliv, fortrinnsvis løypelag i Norge. Dette er aktuelt i de tilfeller der man for tiden ikke har relevante prosjekter i Oslo til oppfyllelse av stiftelsens hovedformål.

Stiftelsen er en veldedig stiftelse uten erverv til formål.

STYRET

Styret består av 5 personer vist fra venstre:‚Äč

  • Heidi Sletnes Naume , styremedlem
  • Anette Torp, styremedlem
  • Martine Torp Astin, styreformann
  • Beatrice Torp Haugland, styremedlem
  • Bente Bøhler, styremedlem

 mailto:torpstiftelsen@gmail.com