Velkommen

Torp Eiendom eier og forvalter ca. 30 000 kvm næringseiendom, og består av åtte eiendommer fordelt på ni selskaper:

 •    Bragegården AS
 •      Jerikoveien 28 AS
 •            Øvre Slottsgate 4 AS
 •                      Dronningensgate 17 ANS
                                               Nedre Slottsgate 3 & Prinsensgate 5 AS
  Slottsgate As
 •                           Borgterrassen Parkering AS
 • Borgpark AS
  Hovedvekten av vår drift er næringseiendommer i Kvadraturen i Oslo, og vi er langsiktige eiere som legger vekt på god og personlig oppfølging av våre leietakere.

Kontakt oss

Kontakt oss på post@torpeiendom.no eller ta direkte kontakt med en av våre ansatte. 

 

Dag Lauvsnes

Eiendomssjef

Tlf: 95 17 48 60
drift@torpeiendom.no

Anette Torp

Eier/eiendomsforvalter

Mobil: 90 20 17 09
anette@torpeiendom.no

Hans Erik Torp

Eier/ eiendomsforvalter

Mobil: 90 13 80 42
het@torpeiendom.no

Heidi Elisabeth Andersen
Anders Ilesjø

Driftsavdeling

Mobil: 99 40 75 84
drift@torpeiendom.no

lick edit icon to edit content]

Stjepan Dogan

Driftsavdeling

Mobil: 91 90 31 99
drift@torpeiendom.no

Teodor Poci

Driftsavdeling

Mobil: 40 03 61 76
drift@torpeiendom.no

Branislav Vujicic

Driftsavdeling

Mobil: 474 83 138
drift@torpeiendom.no

 

Eno Bandilli

Driftsavdeling

Mobil: 919 01 380
drift@torpeiendom.no

 

 Fakturaer til en av Torp Eiendoms selskaper bes stilet til vår regnskpspartner  Nortall med riktig selskapsnavn :
Ns3p5@nortall.no;jv28@nortall.no;os4@nortall.no;
slottsgate@nortall.no

Fakturaadresse:
Dronningens gate 17, 0154 Oslo
Vi ønsker å motta alle fakturaer som EHF. Eventuelt til  post@torpeiendom.no

Bragegården AS –                 Org.nr. 999 316 662
Dronningensgate 17 ANS – Org.nr. 983 448 054
Jerikoveien 28 AS   –              Org.nr. 916 623 135
Slottsgate AS            -             Org.nr.925 075 035 
 

 

Nedre Slottsgate 3 & Prinsensgate 5 AS
                                                   Org.nr. 999 316 670
Øvre Slottsgate 4 AS –           Org.nr. 992 839 430
BorgterrassenParkering AS –Org.nr.997 480 260