Velkommen

Torp Eiendom eier og forvalter ca. 30 000 kvm næringseiendom, og består av åtte eiendommer fordelt på ni selskaper:

  • Bragegården AS
  • Jerikoveien 28 AS
  • Øvre Slottsgate 4 AS
  • Dronningensgate 17 ANS
    Nedre Slottsgate 3 & Prinsensgate 5 AS
  • Borgterrassen Parkering AS
    Borgpark AS

Hovedvekten av vår drift er næringseiendommer i Kvadraturen i Oslo, og vi er langsiktige eiere som legger vekt på god og personlig oppfølging av våre leietakere.

Kontakt oss

Kontakt oss på post@torpeiendom.no eller ta direkte kontakt med en av våre ansatte. 

 

Dag Lauvsnes

Eiendomssjef

Tlf: 95 17 48 60
drift@torpeiendom.no

Anette Torp

Eier/eiendomsforvalter

Mobil: 90 20 17 09
anette@torpeiendom.no

Hans Erik Torp

Eier/ eiendomsforvalter

Mobil: 90 13 80 42
het@torpeiendom.no

Manju Jayachandran

Økonomi- og administrasjons koordinator

Mobil: 99 09 99 31 
manju@torpeiendom.no

Torill Unni Torp

Regnskapsfører

Mobil: 90 18 64 99
torill@torpeiendom.no

Jurek Jerzy Szcubel

Driftsavdeling

Mobil: 99 40 75 84
drift@torpeiendom.no

Stjepan Dogan

Driftsavdeling

Mobil: 91 90 31 99
drift@torpeiendom.no

Teodor Poci

Driftsavdeling

Mobil: 40 03 61 76
drift@torpeiendom.no

Branislav Vujicic

Driftsavdeling

Mobil: 474 83 138
drift@torpeiendom.no

 

Eno Bandilli

Driftsavdeling

Mobil: 919 01 380
drift@torpeiendom.no

 

Alle fakturaer til en av Torp Eiendoms selskaper bes stilet til riktig selskap med vår fakturaadresse:
Dronningens gate 17, 0154 Oslo
Vi ønsker å motta alle fakturaer som EHF. Eventuelt til  post@torpeiendom.no

Bragegården AS (Prinsensgate 22) – Org.nr. 999 316 662

Dronningensgate 17 ANS – Org.nr. 983 448 054

Jerikoveien 28 AS – Org.nr. 916 623 135

Nedre Slottsgate 3 & Prinsensgate 5 AS – Org.nr. 999 316 670

Øvre Slottsgate 4 AS – Org.nr. 992 839 430

Borgterrassen Parkering AS – Org.nr. 997 480 260