Innflytningsklart 2. kvartal 2022

BORGTERRASSEN PARKERING

Åkebergveien 12-14, 0650 Oslo

Gårdsnr: 231
Bruksnr: 4
Byggeår: 2011
Etasjer: Parkeringsanlegg i kjeller, butikklokale i 1. etg ( Coop Prix)
Eier: Borgterrassen Parkering AS

For forespørsler om ledig parkeringsplass i parkeringsanlegg. Send e-post til post@torpeiendom.no.