Innflytningsklart 2. kvartal 2022

JERIKOVEIEN 28

Jerikoveien 28, 1067 Oslo

Gårdsnr: 112
Bruksnr: 141
Byggeår: 1980
Etasjer: 5
Bruttoareal: 12 719 kvm
Eier: Jerikoveien 28 AS

Fasiliteter: Heis, ventilasjon m/kjøling, 

Jerikoveien 28 er et næringsbygg sentralt beliggende på Øvre Lindeberg. Eiendommen er en del av en lang, sammenhengende næringsbebyggelse som strekker seg opp mellom E6 og Jerikoveien. I dag er bygget under totalrehabilitering av fasaden og skifter farge fra hvit til sort.  

Bygget ble oppført i 1980 og består av kontor-, lager-, forretnings- og verkstedlokaler, i tillegg til en bensinstasjon på eiendommens tomt. På østsiden av bygget ble det i 2003/2004 oppført et påbygg og i 2012 gjennomgikk bygningsmassen en større oppussing. 

Bygget leies i dag ut til Akershus Universitetssykehus HF, Europris Butikkdrift AS, Kristiania Gourmet AS, Norgesgruppen Øst AS v/Kiwi, Amatec AS og Plesner-Gruppen AS v/Sverre Hellum & Sønn AS og Christiania Spigerverk AS, i tillegg til Automat 1, som driver bensinstasjonen på eiendommen.